Ako nastavit emailové konto pre Microsoft Outlook 2013

Ak si chcete nastaviť prijímanie a posielanie emailovej pošty v Microsoft Outlook 2013, postupujte podľa toto návodu.

TIPPredtým než začnete, oboznámte sa s návodom ako si správne nakonfigurovať servery (IMAP, POP3, SMTP) a porty pre prichádzajúcu a odchádzajúcu poštu.

Spustite aplikáciu Microsoft Outlook 2013 a v hornom rohu kliknite na tlačidlo Súbor. Následne kliknite na tlačítko Pridať konto tak, ako je vyznačené na obrázku.

V ďalšom okne označte rádiový gombík Manuálne konfigurovať nastavenia servera.... a kliknite na Ďalej.

V nasledujúcom kroku si vyberte, aký protokol chcete používať pre prijímanie pošty (IMAP alebo POP3), v tomto návode nájdete stručné popisy, ktoré Vám pomôžu rozhodnúť sa, ak nemáte istotu, ktorý zvoliť.

Na ďalšom kroku sa Vám zobrazí okno s hlavnými nastaveniami pre Vaše emailové konto. Položky vyplňte tak, ako je ukázané na obrázku.

  • Vaše meno: zadajte meno, pod ktorým chcete vystupovať, ak odošlete email, príjemca uvidí, od koho správa prišla.
  • E-mailová adresa: 'niečo@doména.sk' vždy nahraďte Vašou emailovou adresou.

Ďalej vyplňte servery prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty podľa obrázka a po vyplnení všetkých týchto údajov kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia, ktoré Vám ukáže rozšírené nastavenia pre Vaše emailové konto.

V tomto kroku je nutné vybrať záložku Server odoslanej pošty. V príslušnej záložke zaškrtnite políčko Server odosielanej pošty (SMTP) vyžaduje overenie, označte rádiový gombík Prihlasovať sa ako a vyplňte Vaše prihlasovacie údaje k emailovému kontu.

Všetky nastavenia potvrďte a ak všetko zbehlo bez problémov Vaše emailové konto je úspešne pridané v MS Outlook 2013.

Na karte Spresnenie si nastavte porty pre prichádzajúcu a odchádzajúcu poštu