WWW alias je určitá forma presmerovania, ktorá pracuje spôsobom, že doména bez webového priestoru sa bude načítavať z toho istého adresára, ako má iná doména (s aktívnym hostingom) - čiže dve (alebo viac domén) budú zobrazovať ten istý obsah ako doména s webovým priestorom.

Službu WWW alias si môžete nastaviť po prihlásení do Control Panela odporúčame používať skôr výnimočne, hlavne ak na to máte dôležitý dôvod. WWW alias má nevýhody:

  • Všetky domény nasmerované do webpriestoru inej domény zdieľajú systémove limity (RAM, CPU čas, aplikačné pooly a pod...) hostingového balíčku na danej doméne.
  • Z pohľadu SEO (Search Engine Optimization) nie je vhodné, keď viacero domén zobrazuje rovnaký obsah (v prípade ak všetky domény nasmerujete do rovnakého webového priestoru)

Majte na pamäti

  • Alias musí smerovať do zložky na FTP priestore. Alias nemôžete nastaviť odkaz na nejakú stránku alebo kategóriu, čo máte na webovej stránke.
  • Po nastavení aliasu musíte počkať na aktualizáciu DNS záznamov, čo môže trvať aj dve hodiny. Po aktualizácii DNS záznamov sa nastavenie aliasu prejaví.
Pozor: nie je možné nastaviť alias pre doménu, na ktorej je nejaký Exoweb balíček.
TIPPre viac informácií a ako efektívnejšie využívať službu WWW alias odporúčame návod Chcem využívať webový priestor inej domény.