Kde je v rámci VPS phpMyAdmin?

Na virtuálnych (VPS) serveroch defaultne nie je nainštalovaný phpMyAdmin, ale môžete si ho nainštalovať napr. cez SSH.

 

Stiahnutie phpMyAdmin

phpMyAdmin si môžete stiahnuť z oficiálnej stránky. Pre správny beh aplikácie odporúčame, aby ste na serveri mali nainštalovanú verziu PHP minimálne 5.5 a MySQL 5.5.

 

Inštalácia phpMyAdmin

Inštalácia je pomerne jednoduchá, stačí nakopírovať súbory phpMyAdmin napr. do adresára

/var/www/0default/public_html/phpmyadmin

a potom si ho načítate na adrese

http://92.240.XXX.XXX/phpmyadmin

kde XXX nahradíte poslednými dvomi octetmi IP adresy Vášho servera.

TIPphpMyAdmin si môžete nainštalovať do hocijakého adresára v rámci servera a potom podľa neho použiť URL na prístup.

Pre viac informácií o inštalácii, pozrite dokumentáciu v angličtine (v prípade potreby dokumentáciu v češtine).

 

Odporúčame

Ako importovať MySQL databázu pomocou phpMyAdmin

Ako exportovať MySQL databázu pomocou phpMyAdmin