Ako si nastavím vlastné error stránky (403, 404 ... )

Ak z nejakých dôvodov potrebujete alebo len chcete mať vlastné chybové stránky typu 403 (Forbidden) a 404 (Not Found), tak postupujte podľa tohto návodu:

V adresári, v ktorom chcete nastavovať chybové stránky vytvorte súbor .htaccess a do neho vložte:

ErrorDocument 403 /cesta/k/adresaru/403.html
ErrorDocument 404 /cesta/k/adresaru/404.html

Alebo môžete použiť aj URL adresu v prípade, že všetky časti stránky chcete smerovať na rovnakú chybovú stránku:
 

ErrorDocument 403 http://www.nazovdomeny.sk/403.html
ErrorDocument 404 http://www.nazovdomeny.sk/404.html
Upozornenie: Nastavenie ErrorDocument je platné pre všetky podadresáre adresára, v ktorom máte umiestnený súbor .htaccess. Čiže umiestnením .htaccess do public_html ovplyvníte všetky podadresáre public_html, vrátane subdomén.

Rozdielne nastavenie pre podadresáre môžete urobiť vložením .htaccess s požadovaným nastavením do daného podadresára.
Štandardne je nastavený súbor 404.php umiestnený v public_html.

Nastavenie vlastných error stránok pre chybu 500 a vyššie na zdieľanom hostingu nie je možné.