Vlastný SSL certifikát

Inštalácia vlastného certifikátu v Control Paneli

Ak máte vlastný certifikát, tak si ho môžete nainštalovať v Control Paneli v časti SSL certifikáty:

Následne kliknite na Pridať vlastný certifikát

a do formulárov vložte požadované údaje (CRT a Privátny kľúč).

Certifikát a Privátny kľúč musia byť vo formáte PEM (celý text, vrátane BEGIN aj END)

 

Problémy s inštaláciou vlastného certifikátu

V prípade, ak by ste mali problém s inštaláciou, napr. nepoužívate naše servery, ale servery Cloudflare, tak postupujte podľa návodu nižšie:

 

Pre inštaláciu vlastného SSL certifikátu objednaného inde ako u nás, postupujte nasledovne:

1. všetky potrebné súbory ako napr. SSL certifikát, Privátny kľúč a Intermediate certifikát (CA) nahrajte cez do webpriestoru Vašej domény, na ktorú sa má certifikát inštalovať, do adresára /data/ a pomenujte ich (namiesto domena.tld napíšte názov Vašej domény):

Certifikát: domena.tld.crt
Privátny kľúč: domena.tld.key
Intermediate certifikát: intermediate.crt

 

2. Zadajte požiadavku cez Váš Control panel v sekcii Zmeny - Iná požiadavka so žiadosťou o inštaláciu SSL certifikátu.