Ako môžem používať kreditný systém

Kreditný systém slúži na pohodlné úhrady za služby. Kreditný systém spolu s prehľadom zrealizovaných úhrad a dobíjaní kreditu nájdete v Control Paneli v sekcii Kredit.
 

 

 

Dobitie kreditu

Po kliknutí na tlačidlo Objednať kredit sa Vám zobrazí stránka s objednávkovým procesom vo viacerých krokoch, kde si môžete dobiť kredit v rozmedzí od 10 do 1000 €. Na túto transakciu si takisto môžete zvoliť vystavenie faktúry s elektronickým podpisom a v prípade potreby aj faktúru zaslanú poštou. Kredit si objednávate bez DPH, no vo fakturácii sú zobrazené sumy s DPH, takže na to je pri objednávke kreditu potrebné myslieť.

 

 

Úhrada výzvy z kreditu

Úhradu z kreditu môžete vykonať v časti Fakturácia, kliknutím na tlačidlo Uhradiť.

 

 

 


Potvrdenie úhrady

Pre potvrdenie úhrady výzvy z kreditu kliknite na tlačidlo Uhradiť výzvy.

 

 

Previesť kredit

Ak máte u nás viacero účtov do Control panelu, môžete kredit presunúť medzi nimi. Túto akciu zrealizujete kliknutím na tlačidlo Previesť kredit. Na ďalšej stránke zadáte meno a heslo ku Control panelu, kam chcete previesť kredit a sumu.