Ako upraviť emailové konto v Microsoft Outlook 365

Po vytvorení emailového konta v prostredí Microsoft Outlook 365 si môžete konto v prípade potreby dodatočne upraviť. Tieto nastavenia nájdete po kliknutí na položku Súbor v hlavnom menu vľavo hore:

 

 

Mám konto typu POP

 

V sekcii Informácie o konte (tu vidíte informáciu aký typ konta, či POP alebo IMAP, používate alebo si môžete vytvoriť ďalšie emailové konto) máte možnosti Nastavenia konta, kliknite na ikonu Nastavenie konta, na ktorú ukazuje červená šípka:

 

 

Po kliknutí sa objaví ponuka s viacerými možnosťami, ktoré si stručne vysvetlíme nižšie:

 

 

Prvá položka Nastavenie konta - na karte E-mail vidíte napr. vašu schránku (ak ju nechcete používať, tu ju môžete zmazať), na karte Údajové súbory sa nachádza cesta k súboru .pst, ostatné nastavenia si môžete nastaviť podľa ľubovôle:

 

 

Dodatočné nastavenie účtu typu POP môžete zrealizovať v ponuke Názov konta a nastavenia synchronizácie (viď obrázok Informácie o konte), odporúčame, aby ste si v prípade účtu POP tieto nastavenia preverili, pretože tu si nastavujete napr. ako dlho sa má pošta držať na serveri po stiahnutí (aby sa neplnila schránka). Východzie nastavenia ponúkajú držanie pošty na serveri 14 dní po stiahnutí.

 

 

Ak by ste potrebovali dodatočne nastaviť alebo upraviť servery a porty, tak v ponuke (viď vyššie Informácie o konte) kliknite na možnosť Nastavenia servera. Na tejto karte (v časti Prichádzajúca pošta) meníte heslo, ak ste si ho predtým zmenili vo WebMaile, ostatné nastavenia nechajte tak ako sú na obrázku (resp. si ich aktualizujte podľa neho):

 

 

Po kliknutí na Odchádzajúca pošta si môžete preveriť nastavenia odchádzajúcej pošty SMTP, tu väčšinou nie je dôvod nič zásadné meniť:

 

 

Mám konto typu IMAP

 

Ak potrebujete upraviť konto IMAP, postupujete rovnako cez položku Súbor v hlavnom menu. Položka Nastavenie konta je rovnaká ako v prípade POP, tak kliknite rovno na Nastavenie KontaNázov konta a nastavenia synchronizácie:

 

 

Pod položkou Názov konta a nastavenia synchronizácie si môžete upraviť konto IMAP podľa potreby. Ak napríklad označíte Neukladať kópie odoslaných položiek, tak sa nebude ukladať odoslaná pošta (čím sa vyhnete možným problémom s kopírovaním odoslanej pošty do priečinka Odoslaná pošta (viď článok Ako nastaviť priečinok odoslanej pošty pre Microsoft Outlook 365), ale neodporúčame toto políčko označiť, aby ste neprišli o odoslanú poštu).

 

 

Ďalej v Nastaveniach konta v Outlook 365 keď kliknete na Nastavenia servera, môžete tam dodatočne skontrolovať a upraviť IMAP a SMTP.

Tu sú štandardné nastavenia pre IMAP (prijímanie pošty):

 

 

...a tu pre SMTP (odosielanie pošty):