Ako zapnúť logovanie chýb v PHP

V prípade ak riešite na vašej webovej stránke technický problém, napr. stránky sa nezobrazujú tak, ako by sa mali, na stránkach sa objavujú chyby 500, 502, 503, atď, tak záznamy týchto chýb nájdete v Control Paneli - Nastavenie Apache a PHP - Logy - Error logs.

Ak je záznam prázdny, pozrite si akú PHP verziu máte nastavenú pri vašej doméne a skontrolujte si, či máte v súbore php.ini zapnuté logovanie chýb.

Predtým, než začnete hľadať dôvod chýb, odporúčame aktualizovať CMS a odskúšať na PHP verzii 7.4., čím sa väčšina chýb dokáže eliminovať.

Ak je vypnuté:

log_errors = Off

treba súbor stiahnuť zmeniť na On (zapnúť), súbor uložiť a nahrať naspäť na server

log_errors = On

pre uplatnenie zmien treba vykonať Reštart PHP pre FastCGI.

 

Dôležité je však aj nastavenie samotných CMS, uistite sa, že v nastaveniach majú povolené zaznamenávanie chýb v PHP.

Príklad pre Wordpress.