Inštalácia SSL certifikátu mimo serverov EXO Hosting

Ak si chcete zakúpiť SSL certifikát v Exohostingu, ale použiť ho mimo našich serverov, postup je nasledovný:

Riaďte sa návodom Postup pre získanie SSL certifikátu.

Podľa bodu 5. budeme potrebovať informáciu, že si želáte inštaláciu certifikátu mimo serverov Exohosting.

Po potvrdení objednávky Vám vydavateľ certifikátu pošle email, v ktorom bude samotný certifikát.

Pre správne fungovanie certifikátu budete ešte potrebovať tzv. privátny kľúč, ktorý Vám pošleme v zaheslovanom archíve a heslo k archívu Vám príde prostredníctvom SMS správy na telefónne číslo, ktoré uvediete v objednávke.