Presmerovanie webstránky pomocou tagov HTML

Ak potrebujete presmerovať Vašu webstránku na inú adresu, spôsobov je niekoľko. Ak z nejakého dôvodu nechcete alebo nemôžete presmerovať webstránkou pomocou rewrite pravidiel v súbore .htaccess alebo skriptu PHP (tento prípad nastane napr. vtedy, ak Váš hostingový balíček neobsahuje podporu pre PHP a .htaccess), môžete presmerovanie nastaviť pomocou tagov HTML.

Upozornenie: keď si presmerujete svoju doménu pomocou návodu uverejnenom nižšie a pri otestovaní presmerovanie nefunguje, skúste reštartovať prehliadač (príp. vyčistite cache) a potom znovu otestujte presmerovanie. "Nefungujúce" presmerovanie je často dôsledkom toho, že si prehliadač drží v pamäti pôvodné dáta, ktoré v tomto prípade treba vyčistiť.

 

Presmerovanie pomocou tagov HTML

Vytvorte si súbor index.html a nižšie uvedený kód upravte spôsobom:

 • za parameter 'url' doplňte požadovanú adresu, na ktorú si želáte vašu doménu nasmerovať (HTTP alebo HTTPS)
 • parameter 'content' nastavuje čas, po ktorom dôjde k presmerovaniu v našom prípade je to 1 sekunda - ak chcete aby došlo k presmerovaniu okamžite tak je možné nastaviť hodnotu na 0 (treba otestovať, niektoré prehliadače môžu ignorovať nulovú hodnotu a tým pádom by presmerovanie nemuselo fungovať správne)
 • tagy <title>Presmerovanie</title> a <p>Stránka bude presmerovaná na novú lokalitu.</p> si môžete upraviť ľubovoľne podľa potrieb
<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="refresh" content="1; url=https://nova-domena.sk/">
 </head>
 
 <title>Presmerovanie</title>
 
 <body>
  <p>Stránka bude presmerovaná na novú lokalitu.</p>
 </body>
</html>

Súbor index.html uložte a následne nahrajte pomocou FTP do adresára public_html.