Chcem zmeniť emailovú adresu, kam mi majú chodiť výzvy a faktúry

Ak vám doteraz chodili výzvy a faktúry za služby, ktoré vám poskytujeme, na určitú emailovú adresu, ktorú už nepoužívate alebo neplánujete v budúcnosti používať, v Control Paneli si ju ľahko môžete aktualizovať.

Prihláste sa do Control Panela a vľavo v menu kliknite na Kontakty:

 

 

Dôležitý je kontakt s ikonou panáčika, toto je administratívny kontakt, na základe ktorého sa vystavujú výzvy a mali by ste ho udržiavať aktuálny.

Kontakt s ikonou obálky môžete mať rovnaký ako administratívny, ale používa sa len pre potreby klasickej papierovej pošty

Kliknite na Zmeniť / Zobraziť u administratívneho kontaktu:

 

 

V tejto časti si skontrolujte všetky údaje a tu si môžete zapísať novú emailovú adresu:

 

 

Dodatočné kontakty

 

Pod týmto formulárom sa nachádza ešte formulár označený ako Údaje pre fakturáciu. Vyplnenie tejto sekcie nie je dôležité, ale sem si môžete zapísať druhú (inú) emailovú adresu, kam vám budeme zasielať výzvy a faktúry. Je to vhodné napr. ak výzvy chcete posielať sebe na email a sem zapíšete emailovú adresu napr. vašej sekretárky alebo vašu záložnú adresu. Odporúčame, aby táto adresa bola mimo vašej domény, ak by nastala situácia, že vám kvôli neskorej úhrade exspiruje doména, čím sa znefunkční email, tak výzvy a faktúry vám prídu na ďalšiu adresu, ktorá je funkčná.

 

 

Po zmene údajov musíte ešte dole označiť súhlas s obchodnými podmienkami a kliknite na tlačidlo Zmeniť, čím sa nové dáta uložia.